Rotterdams bureau voor architectuur
Recente projecten
Bekijk alle projecten

Heida Matsumoto Architecten

Verbondenheid

Wij willen met onze architectuur bereiken dat mensen zich verbonden voelen met de plek waar ze wonen, werken en leven. Een gebouw is zoveel meer dan een verzameling functies. Het licht, het uitzicht, de buurt en andere gebruikers zijn allemaal het decor van ons bestaan. En daarmee is ons vak ongelofelijk belangrijk. Wij zoeken in ons ontwerpen altijd naar verbinding. Verbinding tussen binnen en buiten, tussen de functie van een ontwerp en de betekenis die het kan hebben voor de plek of andersom. Maar niet in de laatste plaats naar verbinding tussen mensen. Het ontmoeten van anderen is leuk maar leidt ook tot meer kennis en begrip voor elkaar. En verbondenheid met een plek leidt tot gevoel voor gedeelde verantwoordelijkheid. Het realiseren van verbinding en verbondenheid zien wij als een belangrijke bijdrage aan een duurzame leefomgeving.

HeidaMatsumoto Bureau 3b
HeidaMatsumoto bureau

De architecten

Roelof Heida en Sean Matsumoto kennen elkaar uit de tijd dat ze allebei bij MaccreanorLavington Architects in Rotterdam werkten. De één komt uit Friesland en de ander uit Kansas. De afgelopen jaren hebben Heida en Matsumoto een eigen bureau gehad onder de namen Roelof Heida Architecten en Matsumoto Architects. Na een aantal projecten samen te hebben gedaan, besloten de mannen in 2016 verder te gaan onder de naam Heida Matsumoto Architecten.

Ervaring, disciplines en opdrachtgevers

We ontwerpen en bouwen vrijstaande woonhuizen en sociale huurwoningen of een clubhuis en we maken stedenbouwkundige ontwerpen voor een buurt of een wijk. Maar ook voor de bouw van een bioscoop of een visie op een verouderd verzorgingscomplex, hebben we de afgelopen jaren ervaring opgedaan. We bouwen nieuw, we verbouwen, we renoveren en we herstructureren. De ervaringen en kennis uit het ene werkveld gebruiken we weer in het andere. De verscheidenheid aan opgaven en opdrachten waar we in ons verleden en met het huidige bureau aan hebben gewerkt, heeft ons verrijkt en gevormd.

We kijken over de grenzen van de disciplines heen proberen zo de samenhang binnen het ontwerp en bouwproces te bewaken. We helpen opdrachtgevers in de initiatieffase en we doen projecten van de eerste schets tot en met de oplevering. Omdat we alle fases van het ontwerp en bouwproces beheersen, kunnen we de opdrachtgever goed ondersteunen in het bewaken van het budget en het begeleiden van de bouw. Particulieren, woningbouwcorporaties, bedrijven, verenigingen en andere instellingen, zijn onze opdrachtgevers.

Samenwerking

We benaderen ons vak op een eigentijdse ambachtelijke wijze. We zien het ambachtelijke niet als ouderwets en traag maar als werken vanuit kennis en ervaring en vooral het delen daarvan. Onze projecten worden uitgewerkt in een 3d BIM programma (Bouw Informatie Model). In het 3d model dat we van een gebouw maken kunnen de installateur, de constructeur en diverse onderaannemers hun gegevens verwerken. Daardoor kunnen we vooruitzien en anticiperen en juist efficiënt te werk gaan. Daarbij voelen we ons zelf teamspelers. Het optimaal uitwisselen van kennis leidt tot betere samenwerking en een beter resultaat. We leren graag van andere partijen in het bouwproces en ook van de opdrachtgevers.

Energie en intensieve communicatie zijn voor ons belangrijk in de samenwerking met de opdrachtgever en andere adviseurs. De communicatie is verbaal maar zeker ook visueel. We investeren in het verbeelden van onze ideeën. Zowel van de ideeën over hoe een ruimte eruit gaat zien als van de technische uitwerking van details. Ideeën die niet alleen uit onze koker komen maar vaak gezamenlijk zijn ontstaan. Opdrachtgevers denken wel eens precies te weten wat ze willen maar wij willen niet dat ze zichzelf tekort doen en proberen met hen letterlijk en figuurlijk de ruimte in de opgave te verkennen. Andersom geldt ook dat een opdrachtgever regelmatig betere ideeën aandraagt dan wijzelf hebben gedaan en die omarmen we dan ook van harte.

Wijnhaveneiland

Rotterdam is de laatste jaren enorm veranderd. In de binnenstad zijn de laatste 10 jaar heel veel woningen en kantoren gerealiseerd. Daardoor is er veel meer levendigheid in de binnenstad en rondom de Maas ontstaan. Op bijna elke straathoek zijn tegenwoordig restaurantjes en terrassen. Het Wijnhaveneiland maakt deel uit van deze transformatie. Er zijn de laatste jaren veel woontorens bijgekomen en het eiland is met meer bruggen verbonden met het omliggende gebied zodat het in alle opzichten middenin de stad ligt. Aan de Bierstraat is ons kantoor gevestigd. In een jaren ’60 pandje tussen de nieuwe hoogbouw.

 

Roelof Heida

Sean Matsumoto

Onze Visie

Our everyday work is presented here, we do what we love, Case studies, video presentations and photo-shootings below.

Neem contact met ons op