Vegelinssteyn
Verbouwing entreezone seniorencomplex

Verbouwing entreezone seniorencomplex

Vegelinssteyn is een verouderd 55 + complex, gebouwd in jaren 70.

De wijk waarin het complex ligt is groen en rustig en er is een groot aanbod van seniorenwoningen en zorgcomplexen. Er is voor de ‘ouderen doelgroep’ veel concurrerend aanbod en daarom wil Woonstad nadenken over gebruiksmogelijkheden voor andere doelgroepen, zoals bijvoorbeeld alleenstaande jongeren. De ontwerpvraag die is neergelegd bij de architecten gaat heel concreet over de verbouwing van de entree maar de achterliggende vraag over de toekomst van het complex kan hiervan natuurlijk niet los gezien worden.

Het gebouw heeft door de jaren heen enkele kleine aanpassingen ondergaan maar is sinds de oplevering in 1974 eigenlijk nauwelijks veranderd. Binnen ademt het hele complex nog de sfeer van die jaren. Aan de buitenzijde en bij de entree hebben allerlei kleine verbouwingen plaats gevonden die niet goed bij het gebouw passen.

De huidige bewoners zijn sterk gericht op gemeenschappelijke activiteiten en ontmoeting met anderen. In de toekomst zal deze doelgroep veranderen, ook als ze dezelfde blijft. De ouderen van de toekomst zullen vitaler zijn maar wellicht ook andere sociale netwerken aanboren dan die in hun directe omgeving. Het zijn ten slotte nog de jongeren van nu. Dat kan betekenen dat er een langzame verschuiving zal plaatsvinden van gezamenlijk gebruik van de faciliteiten naar een meer individueel gebruik. Het zou heel goed kunnen dat er in de toekomst meer behoefte ontstaat aan bijvoorbeeld sportvoorzieningen als aanvulling op de woonomgeving. Een overgang naar meer individueel gebruik van de faciliteiten, sluit ook goed aan bij de jongeren doelgroep.

We richten ons in de visie op het verbeteren van de gezamenlijke ruimtes. Wij stellen ons voor dat toekomstige bewoners er juist voor kiezen om in dit complex te wonen vanwege de kwaliteit van het gebouw waar gezamenlijkheid een groot goed is. En als bewoners daar voor kiezen, kan het gebouw ook geschikt zijn voor uiteenlopende doelgroepen.

We zetten in op (ver)binding. Een betere verbinding van het complex met de plek, verbinding van de bewoners met hun woonomgeving en verbinding tussen de bewoners. Als bewoners zich verbonden voelen met elkaar en met de plek waar ze wonen en er graag deel van uitmaken, zullen ze zich meer betrokken en verantwoordelijk voelen. Betrokkenheid en verantwoordelijkheid van bewoners is volgens ons de beste garantie voor duurzaam gebruik.

De visie is globaal als het gaat over de gezamenlijke verkeersruimtes en de activiteitenruimte en concreet in het voorstel voor de entree.

De ruimtelijke middelen die we inzetten zijn: zichtbaarheid, licht, transparantie, overgangen in materiaal en ontmoetingsruimte. Een belangrijk uitgangspunt voor de uitwerking is dat we aansluiten bij de bestaande kenmerken van het gebouw. We willen de tekortkomingen aanpakken en het karakter van het gebouw versterken.

vegelinssteyn-05

In de bestaande situatie is er sprake van donkere ruimtes en sociaal-onveilig plekken

vegelinssteyn-06

Nieuwe situatie

vegelinssteyn-07

Foto bestaand; entree

vegelinssteyn-08

Foto bestaand; galerij

Heb je vragen? Bel Roelof, hij verteld je graag meer!

Roloef Heida

roelof@heidamatsumoto.nl
+31(0)10 3412693

Andere projecten

Bekijk alle projecten