Vosmaerstraat
21 Grondgebonden Huurwoningen en 14 Parkeerplekken

Vosmaerstraat

Spangen is in de eerste decennia van de vorige eeuw gebouwd als een arbeiderswijk.

De buurt kenmerkte zich door de sterke samenhang tussen de gebouwen en de omgeving. Straatprofielen, pleintjes en groene plekken werden versterkt door de wijze waarop de bebouwing was vormgegeven. Hoeken van straten, verspringingen in de gevels, daklijnen, dakvormen, entree’s en ramen vormden een geheel met de openbare ruimte. Spangen was wat je noemt, een totaal-ontwerp en een aangename plek in de stad om te wonen.

Bewoners zijn de buurt

Belangrijk uitgangspunt voor ons ontwerp is dat mensen niet alleen in een woning wonen maar ook in een buurt. De bewoners zijn de buurt! Mensen moeten vanuit hun woning op straat kunnen kijken en hun buren kunnen ontmoeten als ze dat willen. De straat is niet alleen en plek waar je doorheen rijdt of de auto parkeert. Er worden in de Vosmaerstraat minder parkeerplekken gerealiseerd om zo grote stoepen te kunnen maken waar kinderen spelen en mensen s zomers op straat kunnen verblijven.

We willen met de woningen letterlijk aansluiting zoeken bij deze nieuwe kwaliteit. We hebben de woningentree bijvoorbeeld zo ontworpen dat je vanuit de keuken op straat kunt kijken en kunt zien wie er voor je deur staat. De entree is min of meer samengevoegd met de entree van de buren en heeft een traptrede. Zo ontstaat er een overgang tussen de straat en de woning.

De stedenbouwkundige uitgangspunten schrijven voor dat de straatwand 3 verdiepingen hoog is en we gebruiken de uitstekende horizontale dakranden om aansluiting te zoeken bij de bestaande bebouwing.

In de cultuurhistorische verkenning die door de gemeente  wordt het karakter van de vroegere straatwanden als volgt omschreven: de waarde zit in de ritmiek en de perspectivische werking van het gevelbeeld.’

Architectuur

Wij hebben deze ‘perspectivische werking’ gebruikt om de gevel in kleinere stukken te verdelen en te laten verspringen. Door de gevel te laten verspringen is de straat minder lang en ontstaan plekken waar mensen elkaar kunnen ontmoeten.

Ter plaatse van de muur voor de parkeerplekken ontstaat zo’n plek. Hier valt licht in de straat en omdat er aan de overzijde ook een verspringing in de gevel zit, ontstaat er een klein pleintje. We hebben in de muur bankjes aangebracht zodat mensen hier op zomeravonden elkaar ook op straat kunnen tegenkomen.

De muur voor de parkeerplaatsen is geperforeerd om zoveel mogelijk licht in de straat te laten vallen. Het metselwerkpatroon wat hierdoor ontstaat, komt op andere plekken terug in de vorm van halve stenen die juist uit de muur steken. We gebruiken deze ornamenten om de woning entree’s van iedere afzonderlijke woning en de dakrand te benadrukken.

Op deze manier hebben we getracht de goede eigenschappen van Spangen te versterken en de woningen deel van de buurt te laten zijn. Geen anonieme woonblokken zonder relatie met de plek maar een nieuw samenspel tussen woning, gevel, entree en verblijfplekken in de Vosmaerstraat.

Vosmaerstraat 10

Situatie

Vosmaerstraat 07

Gevelbeeld nieuw

Vosmaerstraat 11

Bestaand

Heb je vragen? Bel Roelof, hij verteld je graag meer!

Roloef Heida

roelof@heidamatsumoto.nl
+31(0)10 3412693

Andere projecten

Bekijk alle projecten